سخنرانی مهندس حاج نوری بعنوان کارآفرین برتر ملی در انشگاه محقق اردبیلی

سخنرانی مهندس حاج نوری بعنوان کارآفرین برتر ملی در انشگاه محقق اردبیلی

مهندس حاج نوری کارآفرین و مهندس برترملی بدعوت دانشگاه محقق اردبیلی جهت ایراد سخنرانی و تجلیل از مقام شامخ ایشان دراین دانشگاه حاضر شدند

مهندس حاج نوری کارآفرین و مهندس برترملی بدعوت دانشگاه محقق اردبیلی جهت ایراد سخنرانی و تجلیل از مقام شامخ ایشان  دراین دانشگاه حاضر شدند. در این مراسم که در فضای گرم و صمیمی برگزار گردید مهندس حاج نوری ضمن پاسداشت هفته کار و کارگر بر لزوم توجه بیش از پیش کارفرمایان بر زندگی و معاش پرسنل و کارگران از تجربیات و راهکارهای عملی خویش در مجموعه عظیم آرتاجوجه سبلان گفتند. ایشان با نفی هرگونه شعار زدگی بدون عمل عنوان نمودند: ما برای عزت ایران درعرصه بین المللی بجای شعار دادن های بی اثر, با تلاش علمی و کیفیت  مناسب محصولاتمان رقبا را مغلوبه میکنیم. مهندس حاج نوری دوقشر کارگر وکارفرما را دو قطب رکین پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور دانستند و کم توجهی به هریک ازین دو قطب را خسران و به ضرر جامعه دانستند. مهندس برتر کشور از اختصاص چندین میلیاردریالی تسهیلات و توزیع اقلام مصرفی در بین  پرسنل آرتاجوجه سبلان  گفته و تاکید نمودند که غیر هدف انسانی و معنوی برآورده نمودن مایحتاج کارکنان عزیز قطعا در تسریع رسیدن به اهداف سازمانی و تولید با کیفیت و کمیت موثر بوده و خواهد بود . در ادامه مراسم نیز ضمن برگزاری آیین تجلیل از مقام شامخ ایشان مهندس حاج نوری  تجلیل  و قدردانی گردید.

تصاویر
صوت ها
ویدیوها
فایل ها

مطالب مرتبط

^
SiteMap